Hong Zhang

Hong Zhang

Hong Zhang

Associate Professor

Hong Zhang

Biography:

  • Ph.D. - Mechanical Engineering and Applied Mechanics
  • M.S. - Mechanical Engineering and Applied Mechanics
  • B.S. - Automotive Engineering, Tsinghua University

Research Interests:

  • Mechanical Design
  • Mechatronic Devices
  • Unmanned Vehicles
  • App Based Human-Machine Interaction
  • Robotics

Contact Information

Email: zhang@rowan.edu

Phone: 856-256-5347

Office: Rowan Hall 133

Homepage: http://users.rowan.edu/~zhang/Home.html